EU Stage V norm

Aanvullende informatie en instructies gebaseerd op de EU Stage V norm
De informatie en instructies die aan eindgebruikers moeten worden verstrekt, zijn toegevoegd bij Verordening (EU) 2016/1628 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654.

Bediening van en onderhoud aan de motor
U moet zich aan de volgende voorschriften houden wanneer u een motor gebruikt.

De motor, inclusief het uitstootcontrolesysteem, moet bediend, gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de instructies die verstrekt zijn aan de eindgebruikers om de prestaties van de motor in termen van uitstoot te handhaven binnen de normen die van toepassing zijn op de categorie van de motor.

Misbruik van of opzettelijk knoeien met het uitstootcontrolesysteem van de motor is niet toegestaan; in het bijzonder met betrekking tot het deactiveren of niet handhaven van een hercirculatie van uitlaatgas (EGR) of een reagensdoseringssysteem.

Wanneer een controlelampje gaat branden, is er een probleem met de motor wat problemen kan veroorzaken aan het uitstootcontrolesysteem. Het is van essentieel belang om snel actie te ondernemen om onjuiste bediening, gebruik of onderhoud van het uitstootcontrolesysteem te corrigeren in overeenstemming met de herstelmaatregelen opgenomen in 'PROBLEMEN OPLOSSEN' of, indien van toepassing in, 'BESTUURDER WAARSCHUWINGEN EN STIMULERING'.

Voor mobiele machines die niet op de openbare weg mogen worden gebruikt en die niet uitgerust zijn met een NOx-controle diagnose (NCD) bestuurders stimuleringssysteem, heeft het negeren van de bestuurders waarschuwingssignalen de activering van het bestuurdes stimuleringssysteem tot gevolg, wat resulteert in een feitelijke uitschakeling van de bediening van mobiele machines die niet op de openbare weg mogen rijden.

Wanneer de motor in de Europese Unie op diesel of op niet voor de openbare weg bestemde benzine wordt gebruikt, dient een brandstof met een zwavelgehalte van hooguit 10 mg / kg (20 mg. / kg op het moment van definitieve distributie), met een cetaangetal van minstens 45 en maximaal 7% Vetzuurmethylester v / v, te worden gebruikt. Kooldioxide (CO2) uitstoot Het meetresultaat van CO2 uitstoot in g / kWh wordt weergegeven op de bijgevoegde tabel. Zoek de naam van het model van uw machine in de lijst om de CO2-uitstoot gegevens te vinden van de desbetreffende motorcategorie. FAME (Fatty acid methyl ester): Vetzuurmethylester v / v : Volume per volume

De lijst met uitstootresultaten per model op grond van de EU Stage V CO2 norm
Houd in gedachten dat deze CO2-meting resulteert uit testen tijdens een vaste testcyclus in het laboratorium, van een (oudere) motor die representatief is voor het motortype (motorcategorie) die niet mag worden gebruikt om prestaties van een bepaalde motor garanties te impliceren of weer te geven.

 

 

 

CO2 werd gemeten tijdens een niet op de openbare weg uitgevoerde langdurige testcyclus (Non-road steady-state test cycle NRSC)